PEACE PREVAILS

May peace prevails upon all beings on the earth and beyond. You may scroll down to browse the contents of this blog.

Sunday, 23 November 2014

IDENTITI & POLITIK JASAD ATAS TALIAN (IDENTITY & BODY POLITICS, ONLINE)

Naratif identiti dan politik jasad (identity and body politics) berdasarkan kerangka wacana atas talian (online), kelihatan terpinggir dalam naratif seni rupa Malaysia, jika dibandingkan dengan obsesi terhadap naratif identiti dan politik jasad luar talian (offline). Penekanan hanya pada naratif identiti dan politik jasad luar talian tidak meningkatkan sebarang kemungkinan untuk menemui naratif yang baru dan segar. Pusing-pusing, jumpa argumen yang sama.  

Saya pernah usik dalam esei "Dah Nasib Badan - Menghadirkan Diri dalam Era Elektronik dan Siber" atau "Fate of the Body" http://hasnulsaidon.blogspot.com/2013/07/fate-of-body-stating-presence-in.html dalam katalog "Pameran Seni Elektronik Pertama"(1997) terbitan Balai Seni Lukis Negara, dan "Mencipta-semula Kandungan dan Mengkonstruk Antara-muka" untuk katalog pameran "Aku:99 Potret Diri"(1999) terbitan Galeri Petronas. Saya juga pernah usik secara praktis menerusi projek "Upload-Download: Interfaces" (2003/4/5/13) dengan Roopesh Sitharan dan ramai kolaborator dari pelbagai negara.  Ia mengajak kita merenungi enigma dan naratif identiti serta jasad diri dalam jaringan saling-pertautan (inter-connectivity) 'internet' untuk meneroka 'inner-net' kita. Ia merupakan pendepanan baru atau new frontier untuk era pasca-jasad (post-body) dan rentas-humanisma (trans-humanism).

Tapi, bak kata Roopesh sendiri suatu ketika dulu, akhirnya, dalam naratif seni rupa Malaysia, pi mai pi mai tang tu jugak. Pasal apa jadi gitu ya? 

Bye!bye!

  

No comments:

Post a comment