PEACE PREVAILS

May peace prevails upon all beings on the earth and beyond. You may scroll down to browse the contents of this blog.

Wednesday, 5 July 2017

TAKDA KAITAN HARI RAYA (2)

Balai raya
Bunga raya
Jalan pun raya
Lebuh raya
Kerja raya
Kota raya
Pasar raya
Nak buat pilihan, raya
Dan yg paling dasyat, 
Hantu pun, raya


No comments:

Post a Comment