PEACE PREVAILS

May peace prevails upon all beings on the earth and beyond. You may scroll down to browse the contents of this blog.

Thursday, 19 April 2012

MELESTARI TAUTAN KUANTUM

Sesungguhnya kaum beriman itu semuanya bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudaramu (yang berselisih). Dan bertakwalah kepada Allah, semoga kamu semua dirahmati-Nya.

Wahai sekalian orang beriman! Janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain, kalau-kalau mereka (yang dihina itu) lebih baik daripada mereka (yang menghina). Begitu pula janganlah para wanita (menghina) para wanita (yang lain), kalau-kalau mereka (yang dihina) itu lebih baik daripada mereka (yang menghina itu). Dan janganlah kamu saling mencela diri (sesama) mu, dan janganlah pula saling memanggil sesamamu dengan panggilan-panggilan (yang tidak baik). Seburuk-buruk nama ialah (nama yang mengandungi) kejahatan setelah adanya iman. Barangsiapa tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang zalim (jahat).

Wahai sekalian orang beriman! Jauhilah olehmu banyak prasangka, kerana sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa (jahat). Jangan pula kamu saling mematai-matai (saling mencari kesalahan sesamamu), dan janganlah saling mengumpat sebahagian dari kamu terhadap sebahagian yang lain. Apakah ada seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya dalam keadaan kamu mati, sehingga kamu menjadi benci kepadanya? Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi taubat dan Maha Pengasih.

Wahai sekalian umat manusia! sesungguhnya Kami ciptakan kamu sekalian dari lelaki dan wanita, dan Kami jadikan kamu sekalian berbagai bangsa dan suku, agar kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah kamu yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha Tahu dan Maha Teliti.

(Al-Hujerat, 10 - 14)

No comments:

Post a Comment